CLASA A IX-A

cropped-logo-transparent

Schițe de lecții

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 1. RECAPITULAREA UNOR NOȚIUNI DIN GIMNAZIU

Lecția 1. Elemente chimice. Simboluri chimice. Noțiuni generale despre structura atomului 

Lecția 2. Formule chimice, calcule pe baza formulelor chimice

Lecția 3. Substanțe chimice. Clasificarea substanțelor chimice

Lecția 4. Reacții chimice. Clasificarea reacțiilor chimice

Lecția 5. Calcule pe baza reacțiilor chimice

Lecția 6. Test inițial

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 2. STRUCTURA ATOMULUI.SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR

Lecția 1. Structura atomului. Nucleul

Lecția 2. Izotopi

Aplicație pentru calculul masei atomice relative

Lecția3. Structura atomului – structura învelișului electronic

Lecția 4. Configurații electronice

Configurații electronice pentru elementele chimice din perioadele 1 – 4

Lecția 5. Formarea ionilor pozitivi și negativi

Lecția 6. Configurații electronice pentru ionii pozitivi și negativi

Lecția 7. Structura sistemului periodic al elementelor

Lecția 8. Corelații între structura atomului și locul ocupat de element în sistemul periodic

Lecția 9. Clasificarea proprietăților elementelor

Lecția 10. Proprietăți periodice fizice

Lecția 11. Proprietăți periodice chimice – caracterul metalic

Lecția 12. Proprietăți periodice chimice – caracterul nemetalic

Lecția 13. Aplicații

Lecția 14. Test de evaluare

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 3. LEGĂTURI CHIMICE

Lecția 1. Legătura ionică

Lecția 2. Cristalul de clorură de sodiu: structură, proprietăți fizice, utilizări

Lecția 3. Legătura covalentă

Lecția 4. Polaritatea legăturii covalente. Molecule polare și nepolare

Lecția 5. Legătura coordinativă

Lecția 6. Interacții intermoleculare – legătura de hidrogen, forțe van der Waals 

Lecția 7. Aplicații

Lecția 8. Test de evaluare

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 4. STAREA GAZOASĂ

Lecția 1. Starea gazoasă

Lecțiile 2 – 3. Parametri de stare. Aplicații

Lecția 4. Legea lui Avogadro. Volumul molar

Lecția 5. Ecuația de stare a gazelor ideale

Aplicație de calcul – legile gazelor

Lecția 6. Densitatea gazelor. Amestecuri de gaze

Lecția 7. Aplicații

Lecția 8. Test de evaluare

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 5. SOLUȚII APOASE

Lecția 1. Soluții apoase. Dizolvarea  

Lecția 2. Soluţii de electroliţi

Lecția 3. Solubilitatea – factori care influenţează solubilitatea

Lecția 4. Concentraţia procentuală

Lecția 5. Concentraţia molară

Lecția 6. Cristalohidraţi

Lecția 7. Aplicații

Lecția 8. Test de evaluare

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 6. ECHILIBRE CHIMICE

Lecția 1. Echilibru chimic

Lecția 2. Legea acţiunii maselor: Kc

Lecția 3. Principiul lui Le Chatelier şi factori care influenţează echilibrul chimic

Lecția 4. Recapitulare, evaluare

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 7. ACIZI ȘI BAZE

Lecția 1. Acizi tari şi slabi. Ionizarea acizilor în soluţie apoasă. Ka

Lecția 2. Baze tari şi slabe. Ionizarea bazelor în soluţie apoasă. Kb

Lecția 3. Cuplul acid bază conjugată

Lecția 4. pH-ul soluţiilor apoase de acizi şi baze

Lecția 5. Aplicații

Lecția 6. Test de evaluare

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 8. PROCESE REDOX. APLICAȚII ALE PROCESELOR REDOX

Lecția 1. Număr de oxidare

Lecția 2. Oxidare şi reducere

Lecția 3. Agent oxidant şi reducător

Lecția 4. Stabilirea coeficienţilor în reacţii redox

Lecția 5. Pile electrochimice: pila Daniel, acumulatorul cu plumb, elementul Leclanche

Lecția 6. Coroziune şi protecţie anticorozivă

Lecția 7. Aplicații

Lecția 8. Test de evaluare

cropped-logo-transparent

%d blogeri au apreciat: